Velkommen til Maskinentreprenør Martin Rønning AS

Martin Rønning AS er et veletablert entreprenørfirma midt i hjertet av Heggedal. Med vår allsidige og moderne maskinpark utfører vi alt innen grunn, terrengarbeid og landskapsutforming. Vi kan bistå med sprengning, vintervedlikehold, massetransport og containerleie.

Vi leverer komplette løsninger, og utfører små og store oppdrag for både bedrift og privat. Ingen jobb er for liten – og vi gir deg gjerne referanser.

Graving – Transport – Sprengning, ta kontakt med oss for et godt tilbud.


Vi har satt i gang arbeidet med å få bedriften vår miljøsertifisert, og har som mål å få Miljøfyrtårn-merke mot slutten av året.

Dette er begynnelsen på kontinuerlig innsats for å øke bevisstheten hos hver av oss rundt vår virkning på miljø i ulike aspekter, blant annet arbeidsmiljø, energi, utslipp og avfall. Med dette ønsker vi å utvikle oss som en bærekraftig bedrift, å redusere miljøbelastning og øke konkurransedyktighet.

Flere av våre samarbeidspartnere er allerede miljøsertifiserte eller har utarbeidet miljøpolicy basert bl.a. på FN klimamål. Vi oppfordrer våre leverandører som ikke har vurdert egen miljøpåvirkning til å følge etter.

Vi har utarbeidet en klima- og miljørapport for 2020 som er tilgjengelig på denne siden: Klima- og miljørapport for 2020