Vintervedlikehold

Vi utfører vintervedlikehold på kommunale og private veier i nærområdet. Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding og strøing. Vi vedlikeholder hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser, og sørger for at aktuelle strøkasser er fylt.

Vårt mål er og på best mulig måte å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter.
Har dere behov for vintervedlikehold – ikke nøl med å ta kontakt for ett godt tilbud.