Trefelling – Fliskutting

Vi har god erfaring, og utfører trefelling på en effektiv, skånsom og sikker måte. Uansett vanskelighetsgrad kan vi fjerne kvister og hindringer, for så å felle alle typer trær nær ledningsnett, hus/bygg og lignende.

Enten det er ønskelig å bruke dette som ved, eller flise opp grener og kvist som ikke egner seg, så kan vi hjelpe dere med dette. Flisen kan benyttes til kompost, i blomsterbed eller skråning, fyringsanlegg og lignende.

Vi bistår med opprydding og bortkjøring når jobben er ferdig.