Graving

Vi har en moderne og allsidig maskinpark med alt fra små til store maskiner for å kunne dekke ethvert behov. Vi utfører både små og store oppdrag for privat, bedrift, stat og kommune.

Vi kan hjelpe deg med det du måtte trenge av grunnarbeid, tomteopparbeidelse, tomtefelt, installasjon av VVA-anlegg, rør, kabler og øvrig infrastruktur. Vi har også erfaring med større veiarbeider, komplett med graving og masseforflytning.  Vi leverer komplette avfallsløsninger for nedgravde avfallsbeholdere og tar oppdrag med sanering av parafin- og fyringsoljetanker.

Vi leverer komplette løsninger, og bistår med det du måtte trenge.