Maskinentreprenør Martin Rønning AS

Komplette løsninger for små og store oppdrag

Vi utfører jobben, og leverer det du måtte trenge. Vi leverer komplette løsninger for privat, næring, stat og kommune.

Er du på jakt etter en container til dugnaden, brøyting i borettslaget, eller har større husprosjekt på gang? – Vi hjelper deg!
Vår maskinpark gjør det mulig å ta på oss alle typer oppdrag. Vi kan hjelpe deg med alt fra små hagejobber som beplantning, gress, beleggningsstein og murer i forskjellige varianter, til vei- og VA anlegg, tomtefelt eller store husprosjekter.

Ta kontakt for en befaring eller ett godt tilbud.

GRAVING

Vi har en moderne og allsidig maskinpark med alt fra små til store maskiner for å kunne dekke ethvert behov.Vi utfører både små og store oppdrag for privat, bedrift, stat og kommune.

Vi kan hjelpe deg med det du måtte trenge av grunnarbeid, tomteopparbeidelse, tomtefelt, installasjon av VVA-anlegg, rør, kabler og øvrig infrastruktur. Vi har også erfaring med større veiarbeider, komplett med graving og masseforflytning.  Vi leverer komplette avfallsløsninger for nedgravde avfallsbeholdere og tar oppdrag med sanering av parafin- og fyringsoljetanker. Vi leverer komplette løsninger, og bistår med det du måtte trenge.

TRANSPORT

Vi utfører alt innen anleggstransport som massetransport, levering av stein, pukk, matjord og sand. Vi tar oppdrag med spesialtransport i tillegg til transport av små og store maskiner.

Vi leverer det du måtte ønske av fraksjoner på massene, og ved behov for bortkjøring av masser kan vi bistå med dette. Vi produserer meget god jord, og kan levere jord eller bark etter ønske.

Vi kan levere store og små kvantum, men det er også mulig å hente på vårt anlegg. Ta kontakt for å høre hva som er på lager.

GJENNVINNING AV GRAVEMASSER – JORD

Har du behov for underlagsjord, anleggsjord eller kompost?

Vi produserer egne jordblandinger, og hos oss kan du hente selv med tilhenger, eller vi kan bringe til deg etter avtale. På vårt lager i Eidveien 11 hjelper vi deg med opplastning og skulle du ha behov for større lass ordner vi transport. Vi kan levere med lastebil og kran der det er vanskelig å tippe med vanlig lastebil.

MOBIL KNUSING

Med vårt mobile knuseverk kan vi knuse og sikte det du trenger av pukkvarer for små og store oppdrag. Vi tar på oss oppdrag med grovknusing og sortering til de fraksjoner dere  måtte ønske.

SPRENGNING

Vi utfører alt av sprengningsarbeide, både små og store sprengningsjobber. Med vårt moderne utstyr og erfarne sprengningsarbeidere kan vi bistå med det du måtte trenge av boring og sprengning, både ute og inne.

Med vår maskinpark kan vi også hjelpe deg med bortkjøringen av massene.

UTOMHUSARBEIDER

Vi utfører alle typer utomhusarbeider. Alt fra oppføring av murer og trapper i betong eller naturstein, til belegninsgsstein, kanstein, asfaltering, grøntareal og beplantning.

Vi har gode referanser på utomhusarbeider, og tar på oss alle typer jobber.
Ta kontakt, her er ingen jobb lik – vi leverer det du måtte ønske.

UTVENDIG VA

Vi utfører alt innen rørarbeider, både offentlige hovedledninger eller private stikkledninger.

Vi kan bistå med rehabilitering av eldre vann- og avløpsnett,og levere komplette nye anlegg.

TREFELLING/FLISKUTTING

Vi har god erfaring, og utfører trefelling på en effektiv, skånsom og sikker måte.
Uansett vanskelighetsgrad kan vi fjerne kvister og hindringer for så å felle alle typer trær nær ledningsnett, hus/bygg og lignende.

Enten det er ønskelig å bruke dette som ved, eller flise opp grener og kvist som ikke egner seg, så kan vi hjelpe dere med dette. Flisen kan benyttes til kompost, i blomsterbed eller skråning, fyringsanlegg og lignende. Vi bistår med opprydding og bortkjøring når jobben er ferdig.

CONTAINERUTLEIE

Ønsker du å leie container? Vi har containerutleie til alle formål, og leier ut til både bedrifter og privatpersoner.
Enten det er opprydning i hagen eller på byggeplassen, eller faste avtaler som kompost eller hestegjødsel – vi har løsningen for deg.

Vi leverer container til deg når du trenger det, og henter når du vil!

VINTERVEDLIKEHOLD

Vi utfører vintervedlikehold på kommunale og private veier i nærområdet. Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding og strøing. Vi vedlikeholder hovedveier, boligveier, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser, og sørger for at aktuelle strøkasser er fylt.

Vårt mål er og på best mulig måte å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter.
Har dere behov for vintervedlikehold – ikke nøl med å ta kontakt for ett godt tilbud.